AdBlue

Adblue er et af de ledende redskaber i kampen om at reducere udledningen af giftige partikler fra dieselmotorer. AdBlue væsken er i sig selv ætsende, og derfor kræver AdBlue-pumper regelmæssigt vedligehold, for at undgå nedbrud og reparationer.

Vi tilbyder et bredt udvalg af AdBlue pumper, NOx-sensorer og doseringsenheder som passer til køretøjer indenfor alle brancher.

En anden vigtig komponent for kontrollen med udledningen, er NOx-sensoren. En sensor som overvåger niveauet af NOx-gasser der bliver frigivet. Det er vigtigt at kontrollere målingen af gasserne, for at overholde de høje krav om udledning, i kampen om renere luft.

NOx-Sensoren

NOX-sensoren har til formål at måle høje niveauer af nitrogen-oxider i udstødningen fra køretøjet. Sensoren giver besked til ECU'en, hvis målingerne ligger udenfor tilladte parameter. Hvis NOx-niveauet er enten for højt eller for lavt, vil sensoren kommunikere til motorstyringen, at der enten skal sprøjtes mere eller mindre AdBlue ind. Hvis udledningsniveauet ikke overholdes, vil en lampe lyse i instrumentbordet på køretøjet, så føreren kan tage hånd om problemet.

Det er en integreret del af systemet, og en fejl på NOX-sensoren kan føre til at køretøjet går i nødprogram, hvilket resulterer i, at køretøjet kun har stærk begrænset trækkraft.
Der kan være flere årsager til fejl på sensoren, men ofte opstår fejlen på grund af den generelle servicetilstand på motoren.
Regelmæssig service er afgørende, for at kulstofudslippet er så lavt som muligt. Et lavt kulstof niveau formindsker chancerne for tidlige sensorfejl, som skyldes tilsodning af sonden. Regelmæssigt service så som olieskift, justering af ventilafstand, er nøglen til at sikre længere levetid.
Hvis køretøjer kører med emissionsfejl, kan det medføre uønsket opmærksomhed fra myndighederne (politiet), det er derfor vigtigt at få løst problemerne hurtigst muligt.

 

 

AdBlue pumpe og doseringsmodul

Nutidens dieselmotorer er underlagt strenge regler om NOx-udledning, for at kunne leve op til myndighedernes krav. 
AdBlue-komponenter har tendens til at fejle, hvis ikke de serviceres efter anbefalingerne fra producenten. Almindelige fejl på AdBlue-systemer sker ofte ved brug af forældet AdBlue, sammenblanding i forbindelse med påfyldning af AdBlue, eller hvis serviceintervallerne fra producenten ikke overholdes.

En fejl på systemet kan blive meget dyr. Misvedligehold kan føre til fejl på doseringsmodul og injektore, og det er derfor vigtigt at systemet bliver vedligeholdt og væsken ikke bliver forurenet, for at have den fulde effekt. 
Det kan have store økonomiske konsekvenser at kører med kendte fejl på emissionen.