Arbejdstidsregulativ/WTD

Fra den 21. maj 2022 vil Transportministeriet flytte kontrollen af arbejdstid over til Færdselsstyrelsen og politiet. Arbejdsregulativet har siden 2005 været håndhævet af arbejdsmarkedets parter, men uddelegeres nu til myndighederne, hvilket medfører nye forhold for vognmænd og chauffører.

Hårdere straffe ved overtrædelse af køre-hviletid regler

Overskridelse af køre-hviletid reglerne kan nu ende med en dobbeltstraf for den enkelte chauffør og vognmand. Her vil der forekomme en bøde for selve overtrædelsen som førhen og derudover vil der komme en bøde fra Færdselsstyrelsen. I nogle tilfælde kan der forekomme trippelstraf for den samme overtrædelse fra det fagretslige system. Med den nye håndhævning af arbejdstidsregulativet vil der fremadrettet opleves mindre fleksibilitet inden for transportbranchen. 

Stoneridge takografen holder styr på køre-hviletiden

Hvad kan gøres nemmere for dig som står midt i dette skift? Vores Stoneridge takograf hjælper med at holde styr på både køre- og hviletid samt hastighed når køretøjerne er afsted. Det smarteste er dog, at Stoneridge takografen har en funktion som automatisk kan holde styr på arbejdstidsregulativet for føreren – det skal blot slås til via firmaets virksomhedskort.

Vink farvel til den gammeldags analoge fartskriver hvor der kan være fejl i aflæsning af fartskriveren. Få i stedet installeret en af vores digitale takografer. 

Tag kontakt i dag

I forbindelse med dette nye tiltag er det altså utrolig vigtigt at du holder styr på og overholder de gældende arbejdstidsregler – ellers koster det! Derfor står BG Service Center klar til at rådgive dig og virksomheden godt på vej.

Har du spørgsmål til takograf eller køre- og hviletid er du velkommen til at ringe til os på telefon 8741 8025.

Billede + Punktopstilling af arbejdsregulativ regler

Er du i tvivl om hvad arbejdstidsregulativet indebærer?

Vi har kort skitseret det op for dig herunder:

  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer, beregnet over en periode på 4 måneder.
  • Der kan højst arbejdes 60 timer i en enkelt uge.
  • Mobile lønmodtagere må ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pauser.
  • Arbejdet skal afbrydes med en pause med en samlet længde på mindst 30 minutter, hvis den samlede arbejdstid er på 6-9 timer.
  • Arbejdet skal afbrydes med en pause, med en samlet længde på mindst 45 minutter, hvis den samlede arbejdstid er på mere end 9 timer.
  • Pauserne kan opdeles i perioder, dog ikke i tidsrum under 15 minutter.
  • Mobile lønmodtageres daglige arbejdstid må ikke overstige 10 timer inden for et tidsrum på 24 timer, hvor der udføres natarbejde (Ved natperiode forstås tidsrummet mellem kl. 01.00 og 05.00, medmindre det ved kollektiv overenskomst er fastsat, at et andet tidsrum på 4 timer mellem kl. 00.00 og 07.00 skal betragtes som natperiode).